GTP Zoekt

GTP is continue op zoek naar nieuwe locaties om projecten te kunnen ontwikkelen.

Deze projecten kunnen bestaan uit appartementencomplexen met commerciële ruimtes of grondgebonden woningen zoals vrijstaande huizen, tweekappers, bungalows en hoek- en tussenwoningen.

Wij zijn geïnteresseerd in de aankoop van bestaande huizen, commerciële ruimtes en percelen grond. Dit mogen ook locaties zijn waarvan de bestemming nog moet worden gewijzigd om een project op te kunnen realiseren.

Wij nemen dan het gehele traject van de bestemmingswijziging op ons.

Via onze contactpagina kunt u kenbaar maken of u met ons wilt onderzoeken of op uw perceel een dergelijke ontwikkeling mogelijk is en u de waarde van uw bezit op de geschetste wijze kunt optimaliseren.

Wij zijn continu opzoek naar nieuwe locaties