Vastgoedontwikkeling

GTP vastgoed is een onderneming die voor eigen rekening en risico alleen, in opdracht of in samenwerking met derden, bouwprojecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en winkelprojecten ontwikkelt.

GTP vastgoed is actief op het gebied van kleinschalige woningbouwontwikkeling in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Bij kleinschalige projectontwikkeling denkt GTP vastgoed aan kleinere (meestal binnestedelijke) (inbrei) locaties waar kleinschalige invulling gerealiseerd kunnen worden.

Dit kan bestaand onroerend goed zijn, dat er ontwikkeld wordt tot een passendere invulling dan de huidige. Het kan ook een braakliggend stuk grond zijn, dat om een invulling vraagt.

De plannen welke ontwikkeld worden zijn divers van aard. Het aanbod varieert van enkele woningen tot appartementencomplexen aansluitend op de behoefte van de markt.

Als ontwikkelingsmaatschappij streven wij naar het realiseren van een optimaal benut product.. Een goed uitgedacht plan, de juiste locatie, sfeer en kwaliteit zijn voor ons bepalend voor een goed eindproduct. Gedurende alle stadia van het ontwikkelings- en bouwproces behouden wij permanente betrokkenheid.

Bij projecten kunt u de ontwikkelingen bekijken waar wij momenteel mee bezig zijn. Voor woningbouwprojecten ontwikkelen wij concepten die aansluiten op de behoefte van de markt.

Bij elk project volledige inzet